google map
Budget
L'EFFET BOEUF
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Belgische, Grill, Saladbar
9.3
MANDABAR
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Belgisch-Franse, Burger, Italiaanse
8.9
LE BARAGOU
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Creatieve, Moderne, Gourmet
13.5/20 Gault&Millau
9.4
LE CERCLE
6900 MARCHE-EN-FAMENNE Streekgebonden, Franse, Traditionele
L'effet Boeuf
Belgische, Grill, Saladbar
Mandabar
Belgisch-Franse, Burger, Italiaanse
Le Baragou
13.5/20 Gault&Millau
Creatieve, Moderne, Gourmet
13.5/20 Gault&Millau
Le Cercle
Streekgebonden, Franse, Traditionele
*