Budget
tot
PLAT D' OR
Visgerechten, Vlaamse, Belgisch-Franse
DE CEDER
Libanese, Visgerechten, Vleesgerechten
BRASSERIE NESTOR
Belgische, Vleesgerechten, Visgerechten
DE REFUGIE
13/20 Gault&Millau
Visgerechten, Franse, Vleesgerechten
13/20 Gault&Millau
LA ROSERAIE
Visgerechten, Seizoensgebonden, Franse
TISSENS
Belgische, Vleesgerechten, Visgerechten
*